Wnioskowanie Statystyczne - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 77: Linia 77:
  
 
Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu.
 
Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu.
 
 
<!--
 
==wyniki I termin 2017.06==
 
Wynik egzaminu pisemnego 2,5 == 3- oznacza, że końcowa nie może być wyższa niż 3. Ocena końcowa w niektórych przypadkach uwzględnia dodatkowe punkty za aktywność na wykładzie lub ujemne punkty za wyjątkowo bzdurne formulacje CTG na egzaminie pisemnym.
 
 
 
<pre>
 
indeks ocena ćw egz: test/22 otw/18
 
383301
 
358252 - 4 0 13 5
 
385532 3 0
 
383249 3,5 4 3 10 12
 
374702 0
 
383882 0
 
382358 5 4,5 5 19 16
 
383336 4 4,5 3 15 9
 
383898 3 4 2,5 11 9
 
360731 0
 
383381 4 4 3,5 16 10
 
358323 3 3,5 3 15 7
 
374226 0
 
383331 3,5 3 3,5 17 7,5
 
332269 0
 
374714 3 3,5 3
 
372393 4 4 4 11,5 17
 
382395 3,5 4 3 16 9
 
374760 - 4 0 14 5,5
 
382443 5 4,5 5 21 16
 
359079 - 3,5 0 13 4
 
315748 0
 
372202 5! 4,5 5 22 18
 
383365 3,5 3,5 3 16 8
 
383251 4,5 4 5 16 18,5
 
325637 4 4 4 16 10
 
383253 3,5 3,5 3 18 7
 
374888 3,5 3,5 3 12 10,5
 
383288 0
 
382440 4,5 4 5 21 12,5
 
362873 4 4 3,5 16 10,5
 
384416 0
 
322230 0
 
332819 0
 
293258 0
 
308698 0
 
335737 4 4 4 15 16
 
383902 4 4 4 15 16
 
372768 3 3 3 16 7,5
 
383887 0
 
383375 4,5 4 4,5 14 18
 
370617 4,5 4,5 4 19 8
 
382275 0
 
370420 - 3,5 0 14 0,5
 
</pre>
 
 
 
 
==wyniki egzaminu w terminie zerowym 2016.06.10 i niekóre punkty z ćwiczeń==
 
legenda:
 
* kart/10 -- suma punktów z kartkówek (max 10)
 
* kol1/10 -- suma punktów z pierwszego kolokwium (max 10)
 
* ust.ćw. -- ustne zal. ćwiczeń (jeśli kartk. < 7/10)
 
* test/21 -- wynik części testowej egzaminu (max 21)
 
* otw12/4 -- punktacja pytań otwartych I i II (max. 4)
 
 
 
<pre>indeks kart/10 kol1/15 kol2/15 proj/10 zal.ust cw/50 oc.cw test/21 otw12/4 otw34/4 %egz0 egz0oc test/22 otw/18 egz% egz_oc OCENA KOŃCOWA
 
357725 7 15 14 7 - 43 4,5 20 17 92.50% 5 5
 
370469 6 12 12 10 tak 40 4 20 10 75.00% 4.5 4.5
 
374722 3 11 11 10 tak 35 3,5 14 11 62.50% 3.5 3.5
 
372772 5 3 9 8 tak 25 3 18 7 62.50% 3.5 3.5
 
374715 7 11 7 nb - 25 3 11 4 1.5 57% 3 0.00% 3 3
 
370527 9 14 11 10 - 44 5 14 4 1.5 67% 3.5 0.00% 3.5 4.5
 
370471 4 9 14 nb nb 0 2! 0.00% --
 
345752 8 15 14 8 - 45 5 18 16 85.00% 5 5!
 
374723 1 nb nb nb 0 2 0.00% --
 
370530 6 13 9 9 tak 37 4 14 4 4 76% 4.5 0.00% 4.5 4.5
 
360731 nb nb nb 0 2! 0.00% --
 
374758 2 nb nb 0 2! 0.00% --
 
370449 8 13 11 8 - 40 4,5 18 4 3 86% 5 0.00% 5 5
 
380926 0 0.00% --
 
374764 3 nb 2 nb nb 0 2 0.00% --
 
374714 5 11 4 nb nb 0 2 14 7 52.50% 3
 
380966 6 8 11 10 tak 35 4 18 13.5 78.75% 4.5 4.5
 
359079 3 10 11 nb tak 0 2 14 2 40.00% --
 
315748 2 nb nb 0 2! 0.00% --
 
374761 4 12 8 10 tak 34 3,5 16 10.5 66.25% 3.5 3.5
 
378738 6 8 7 10 tak 31 3,5 14 12 65.00% 3.5 3.5
 
370486 8 10 10 7 - 35 4 16 4 5 86% 5 0.00% 5 4.5
 
372777 4 9 5 8 tak 26 3 12 8 50.00% --
 
306921 0 0.00% --
 
370543 2 14 3 8 tak 27 3 14 4 0 62% 3.5 0.00% 3.5 3.5
 
374762 3 nb nb nb 0 2! 0.00% --
 
372860 5 12 5 10 tak 32 3,5 17 7 60.00% 3 3.5
 
370618 8 14 14 10 - 46 5 18 4.5 56.25% 3 4
 
372771 6 8 7 10 tak 31 3,5 14 6.5 51.25% 3 3.5
 
372768 5 8 5 10 tak 28 3 12 2 35.00% --
 
335315 4 14 11 10 tak 39 4 0.00% --
 
370490 8 12 12 6 - 38 4 19 4 3 90% 5 0.00% 5 4.5
 
373218 6 12 11 10 tak 39 4 17 4 5 90% 5 0.00% 5 4.5
 
305957 9 13 15 10 - 47 5 18 16 85.00% 5 5!
 
370420 0 nb nb 0 2! 0.00% --
 
335598 nb nb nb 0 2! 0.00% --
 
370493 7 15 13 10 - 45 5 19 4 4.5 95% 5 0.00% 5 5
 
370467 9 14 15 10 - 48 5 20 4 4.5 98% 5 0.00% 5 5!
 
380960 5 12 7 10 tak 34 3,5 12 8 50.00% --
 
374763 3 6 nb nb nb 0 2! 0.00% --
 
370496 3 11 15 8 tak 37 4 14 7 52.50% 3 3.5
 
374711 5 13 13 9 tak 40 4 16 4 4 83% 4.5 0.00% 4.5 4.5
 
372766 6 10 6 6 tak 28 3 11 7.5 46.25% --
 
</pre>
 
 
-->
 

Wersja z 13:11, 7 cze 2018


Wnioskowanie statystyczne (wykład)

  1. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa
  2. Wariancja, mediana...
  3. Przykładowe rozkłady
  1. Centralne Twierdzenie Graniczne
  1. Wstęp
  2. Teoria klasyczna
  3. Statystyki i estymatory
  1. Weryfikacja hipotez statystycznych
  1. Test t Studenta
  1. Test [math]\chi^2[/math]
  2. Monte Carlo
  1. Testy nieparametryczne
  2. Test serii
  3. Test Wilcoxona-Manna-Whitneya
  1. Testy permutacyjne
  2. Bootstrap
  1. Metoda największej wiarygodności
  2. Regresja liniowa
  3. Interpretacja współczynnika korelacji
  1. Problem porównań wielokrotnych -- miejskie legendy i przepowiednie
  1. Analiza wariancji
  1. Twierdzenie Bayesa
  2. Prawdopodobieństwo
  1. Elementy statystyki wielowymiarowej
  1. Sztuczne sieci neuronowe
  2. Algorytmy Genetyczne


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka.

zasady zaliczenia przedmiotu

Punktacja ćwiczeń:

 • Kolokwium (20 pkt)
  • 21.05.2018, godz. 09:00
  • praca na komputerze
  • zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
  • możliwość korzystania z własnych notatek i programów
 • 4 kartkówki (4x5 = 20 pkt)
  • data i zakres zapowiedziany z min. tygodniowym wyprzedzeniem
  • praca na kartce
  • polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji, przeprowadzenia prostego rachunku czy zaproponowania fragmentu kodu
 • Projekt (10 pkt)
  • kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego do 22.06.2018
  • zakres: chi2
  • propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru

Zaliczenie ćwiczeń:

 • Minimum 25 pkt łącznie

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu pisemnego (z wykładu).

Zaliczenie wykładu:

 • Egzamin pisemny

Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu.