Wnioskowanie Statystyczne - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 55: Linia 55:
  
 
Punktacja [[Wnioskowanie_Statystyczne_-_ćwiczenia | ćwiczeń]]:
 
Punktacja [[Wnioskowanie_Statystyczne_-_ćwiczenia | ćwiczeń]]:
*Kolokwium (20 pkt)
+
*'''Kolokwium (20 pkt)'''
**27.05.2019, godz. 09:00, sala ćwiczeniowa
+
**27.05.2019, godz. 09:00, sale 1.27, 1.28, 1.29
 
**praca na komputerze
 
**praca na komputerze
 
**zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
 
**zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
 
**możliwość korzystania z własnych notatek i programów
 
**możliwość korzystania z własnych notatek i programów
*4 kartkówki (4x5 = 20 pkt)
+
**''kolokwium poprawkowe: 19.06.2019, 09:00, sala 1.27''
 +
*'''4 kartkówki (4x5 = 20 pkt)'''
 
**data i zakres zapowiedziany z min. tygodniowym wyprzedzeniem
 
**data i zakres zapowiedziany z min. tygodniowym wyprzedzeniem
**praca na kartce
+
**polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji czy przeprowadzenia prostego rachunku
**polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji, przeprowadzenia prostego rachunku czy zaproponowania fragmentu kodu
+
*'''Projekt (10 pkt)'''
*Projekt (10 pkt)
+
**kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego do 19.06.2019
**kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego do 22.06.2018
 
 
**zakres: chi2
 
**zakres: chi2
 
**propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru
 
**propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru
 +
*Obecności
 +
**Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Za każdą kolejną odejmowanych jest 5 punktów.
  
 
Zaliczenie ćwiczeń:
 
Zaliczenie ćwiczeń:

Wersja z 12:37, 25 lut 2019


Wnioskowanie statystyczne (wykład)

  1. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa
  2. Wariancja, mediana...
  3. Przykładowe rozkłady
  1. Centralne Twierdzenie Graniczne
  1. Wstęp
  2. Teoria klasyczna
  3. Statystyki i estymatory
  1. Weryfikacja hipotez statystycznych
  1. Test t Studenta
  1. Test [math]\chi^2[/math]
  2. Monte Carlo
  1. Testy nieparametryczne
  2. Test serii
  3. Test Wilcoxona-Manna-Whitneya
  1. Testy permutacyjne
  2. Bootstrap
  1. Metoda największej wiarygodności
  2. Regresja liniowa
  3. Interpretacja współczynnika korelacji
  1. Problem porównań wielokrotnych -- miejskie legendy i przepowiednie
  1. Analiza wariancji
  1. Twierdzenie Bayesa
  2. Prawdopodobieństwo
  1. Elementy statystyki wielowymiarowej
  1. Sztuczne sieci neuronowe
  2. Algorytmy Genetyczne


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka.

zasady zaliczenia przedmiotu

Punktacja ćwiczeń:

 • Kolokwium (20 pkt)
  • 27.05.2019, godz. 09:00, sale 1.27, 1.28, 1.29
  • praca na komputerze
  • zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
  • możliwość korzystania z własnych notatek i programów
  • kolokwium poprawkowe: 19.06.2019, 09:00, sala 1.27
 • 4 kartkówki (4x5 = 20 pkt)
  • data i zakres zapowiedziany z min. tygodniowym wyprzedzeniem
  • polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji czy przeprowadzenia prostego rachunku
 • Projekt (10 pkt)
  • kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego do 19.06.2019
  • zakres: chi2
  • propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru
 • Obecności
  • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Za każdą kolejną odejmowanych jest 5 punktów.

Zaliczenie ćwiczeń:

 • Minimum 25 pkt łącznie

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu pisemnego (z wykładu).

Zaliczenie wykładu:

 • Egzamin pisemny

Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu, pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń i wykładu.