Analiza sygnałów - wykład

Z Brain-wiki


Analiza Sygnałów

Wstęp

I. Klasyczna analiza sygnałów

 1. Wstęp
 2. Szereg Fouriera i Przekształcenie Fouriera
 3. Twierdzenie o splocie
  1. Estymacja widma na podstawie Transformaty Fouriera
 4. Systemy liniowe niezmiennicze w czasie
 5. Model autoregresyjny
 6. Transformata Z i widmo procesu AR
 7. Funkcja przejścia i filtry LTI

II. Pomiędzy czasem a częstością

 1. Spektrogram — oknowana transformata Fouriera, Falki
 2. Zasada nieoznaczoności, Transformata Wignera
 3. Reprezentacje czas-częstość
 4. Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit

III. Analiza sygnałów wielozmiennych

 1. PCA, ICA, MVAR
 2. slajdy

IV. Analiza elektroencefalogramu (EEG)

 1. Wstęp (slajdy)
 2. problem odwrotny P300 SSVEP MEG (slajdy)
 3. ERD/ERS (slajdy)
 4. BCI

Materiały dodatkowe


ZAGADNIENIA DO POWTÓRZENIA PRZED EGZAMINEM i organizacja egzaminu


Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów — programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w materiałach do ćwiczeń, najnowszą wersję można pobrać z gitlab lub bezpośrednio ze strony svarog.pl.


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę MP and unification in EEG analysis