Analiza sygnałów - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 1: Linia 1:
 
[[Category:Przedmioty specjalizacyjne]]
 
[[Category:Przedmioty specjalizacyjne]]
 +
 +
Wyniki egzaminu pisemnego 2017.01.27. Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych o odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz po usunięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI. "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20). Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum. Zalicza nie mniej niż 50%
 +
 +
 +
<pre>
 +
indeks test test^k otw %
 +
357725
 +
348587
 +
374722 18 10,5 7 41%
 +
321767
 +
372772 14 6,5 15 51%
 +
374715 16 8,5 11,5 47%
 +
370527 21 13,5 15 67%
 +
341887
 +
363547
 +
370626
 +
370530 20 12,5 16,5 68%
 +
363875
 +
348604
 +
370449 23 15,5 19 81%
 +
348611
 +
374714 25 17,5 19 86%
 +
306877 19 12 7,5 46%
 +
380966 18 10,5 17 65%
 +
339326
 +
359079
 +
315748
 +
374761 23 15,5 5 48%
 +
378738
 +
370486 26 18,5 19 88%
 +
372777 22 14,5 16 72%
 +
219598
 +
370543 18 10,5 15,5 61%
 +
372860 25 17,5 12 69%
 +
370618
 +
347114
 +
372771 16 8,5 15 55%
 +
372768 19 11,5 6,5 42%
 +
335540
 +
373218 21 13,5 18,5 75%
 +
373265
 +
370467 22 14,5 19 79%
 +
380960 18 10,5 9 46%
 +
372766
 +
347496
 +
</pre>
  
 
<!--
 
<!--

Wersja z 19:13, 28 sty 2017


Wyniki egzaminu pisemnego 2017.01.27. Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych o odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz po usunięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI. "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20). Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum. Zalicza nie mniej niż 50%


indeks	test	test^k	otw	%
357725				
348587				
374722	18	10,5	7	41%
321767				
372772	14	6,5	15	51%
374715	16	8,5	11,5	47%
370527	21	13,5	15	67%
341887				
363547				
370626				
370530	20	12,5	16,5	68%
363875				
348604				
370449	23	15,5	19	81%
348611				
374714	25	17,5	19	86%
306877	19	12	7,5	46%
380966	18	10,5	17	65%
339326				
359079				
315748				
374761	23	15,5	5	48%
378738				
370486	26	18,5	19	88%
372777	22	14,5	16	72%
219598				
370543	18	10,5	15,5	61%
372860	25	17,5	12	69%
370618				
347114				
372771	16	8,5	15	55%
372768	19	11,5	6,5	42%
335540				
373218	21	13,5	18,5	75%
373265				
370467	22	14,5	19	79%
380960	18	10,5	9	46%
372766				
347496						


Analiza Sygnałów

Wstęp

Klasyczna analiza sygnałów

-- zob. też http://durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf

 1. Szereg Fouriera
 2. Przekształcenie Fouriera
 3. Twierdzenie o splocie
 4. Estymacja widma na podstawie FT
 5. Systemy liniowe niezmiennicze w czasie
 6. Model autoregresyjny
 7. Funkcja systemu

Pomiędzy czasem a częstością

 1. Spektrogram — oknowana transformata Fouriera
 2. Zasada nieoznaczoności
 3. Transformata Wignera
 4. Falki
 5. Reprezentacje czas-częstość
 6. Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit

Inne

 1. Analiza sygnałów wielozmiennych slajdy
 2. EEG
 3. BCI
 4. Sztuczne sieci neuronowe
 5. Algorytmy Genetyczne
 6. Aliasing i Twierdzenie o próbkowaniu -- dowód

Slajdy z wykładów 2014/15


Zagadnienia do powtórzenia przed egzaminem.


Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów -- programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w materiałach do ćwiczeń


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę MP an unification in EEG analysis