Analiza sygnałów - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
m
Linia 1: Linia 1:
 
[[Category:Przedmioty specjalizacyjne]]
 
[[Category:Przedmioty specjalizacyjne]]
 +
=EGZAMIN POPRAWKOWY (II/III termin)=
 +
odbędzie się najprawdopodobniej w piątek 24 lutego o godfzinie 15, sala jeszcze nie ustalona. Mogą do niego przystępować osoby, które zaliczyły ćwiczenia, i które pisemnie (e-mail) zgłoszą do mnie taką intencję. Szczególnie w przypadku osób, które pisały już 2 terminy, nie uzyskały 48% i zaliczyły ćwiczenia, proszę o kontakt.
  
Wstępne wyniki egzaminu pisemnego 2017.01.27 ("termin 0") i 2017.02.06 ("termin 1", na razie bez pytań otwartych). Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych po odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI. "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20), dla terminu 1 jeszcze nie ocenione. Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum. Zalicza nie mniej niż 50%
 
  
<pre> term_0 term_1
+
==Wstępne wyniki egzaminów pisemnych==
indeks test test^k otw % test max test^k otw
+
 
357725 26 40 16,0
+
Z 2017.01.27 ("t0") i 2017.02.06 ("t1"). Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych po odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI. "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20). Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum. Zalicza nie mniej niż 48% (kolumna MAX).
348587 31 40 21,0
+
 
374722 18 10,5 7 41% 24 40 14,0
+
 
321767 zal. war. z zeszłego roku
+
 
372772 14 6,5 15 51%
+
<pre>
374715 16 8,5 11,5 47% 25 40 15,0
+
indeks test test^k otw % t0 test max test^k otw % t1 MAX
370527 21 13,5 15 67%
+
357725 26 40 16,0 15,5 52,5% 52,5%
341887
+
348587 31 40 21,0 19 66,7% 66,7%
363547 28 40 18,0
+
374722 18 10,5 7 41,2% 24 40 14,0 15 48,3% 48,3%
370626 7 40 -3,0
+
321767
370530 20 12,5 16,5 68%
+
372772 14 6,5 15 50,6% 50,6%
363875 26 40 16,0
+
374715 16 8,5 11,5 47,1% 25 40 15,0 8,5 39,2% 47,1%
348604 24 35 15,3
+
370527 21 13,5 15 67,1% 67,1%
370449 23 15,5 19 81%
+
341887
348611 22 35 13,3
+
363547 28 40 18,0 9 45,0% 45,0%
374714 25 17,5 19 86%
+
370626 7 40 -3,0 -5,0% -5,0%
306877 19 12 7,5 48% /28, zal war.
+
370530 20 12,5 16,5 68,2% 68,2%
380966 18 10,5 17 65%
+
363875 26 40 16,0 17 55,0% 55,0%
339326 17 35 8,3
+
348604 24 35 15,3 18,5 61,4% 61,4%
359079
+
370449 23 15,5 19 81,2% 81,2%
315748
+
348611 22 35 13,3 13,5 48,6% 48,6%
374761 23 15,5 5 48% zal. war.
+
374714 25 17,5 19 85,9% 85,9%
378738 22 40 12,0
+
306877 19 12 7,5 48,1% 48,1%
370486 26 18,5 19 88%
+
380966 18 10,5 17 64,7% 64,7%
372777 22 14,5 16 72%
+
339326 17 35 8,3 3,5 21,4% 21,4%
219598
+
359079
370543 18 10,5 15,5 61%
+
315748
372860 25 17,5 12 69%
+
374761 23 15,5 5 48,2% 48,2%
370618
+
378738 22 40 12,0 10,5 37,5% 37,5%
347114 22 40 12,0
+
370486 26 18,5 19 88,2% 88,2%
372771 16 8,5 15 55%
+
372777 22 14,5 16 71,8% 71,8%
372768 19 11,5 6,5 42%
+
219598
335540 32 40 22,0
+
370543 18 10,5 15,5 61,2% 61,2%
373218 21 13,5 18,5 75%
+
372860 25 17,5 12 69,4% 69,4%
373265 14 35 5,3
+
370618
370467 22 14,5 19 79%
+
347114 22 40 12,0 11 38,3% 38,3%
380960 18 10,5 9 46% 26 40 16,0
+
372771 16 8,5 15 55,3% 55,3%
372766 17 9,5 7 39% 26 40 16,0
+
372768 19 11,5 6,5 42,4% 42,4%
347496
+
335540 32 40 22,0 16 63,3% 63,3%
 +
373218 21 13,5 18,5 75,3% 75,3%
 +
373265 21 35 12,3 14,5 48,6% 48,6%
 +
370467 22 14,5 19 78,8% 78,8%
 +
380960 18 10,5 9 45,9% 26 40 16,0 9 41,7% 45,9%
 +
372766 17 9,5 7 38,8% 26 40 16,0 6,5 37,5% 38,8%
 +
347496
 
</pre>
 
</pre>
  

Wersja z 12:03, 8 lut 2017

EGZAMIN POPRAWKOWY (II/III termin)

odbędzie się najprawdopodobniej w piątek 24 lutego o godfzinie 15, sala jeszcze nie ustalona. Mogą do niego przystępować osoby, które zaliczyły ćwiczenia, i które pisemnie (e-mail) zgłoszą do mnie taką intencję. Szczególnie w przypadku osób, które pisały już 2 terminy, nie uzyskały 48% i zaliczyły ćwiczenia, proszę o kontakt.


Wstępne wyniki egzaminów pisemnych

Z 2017.01.27 ("t0") i 2017.02.06 ("t1"). Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych po odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI. "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20). Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum. Zalicza nie mniej niż 48% (kolumna MAX).


	
indeks	test	test^k	otw	% t0	test	max	test^k	otw	% t1	MAX
357725					26	40	16,0	15,5	52,5%	52,5%
348587					31	40	21,0	19	66,7%	66,7%
374722	18	10,5	7	41,2%	24	40	14,0	15	48,3%	48,3%
321767										
372772	14	6,5	15	50,6%						50,6%
374715	16	8,5	11,5	47,1%	25	40	15,0	8,5	39,2%	47,1%
370527	21	13,5	15	67,1%						67,1%
341887										
363547					28	40	18,0	9	45,0%	45,0%
370626					7	40	-3,0		-5,0%	-5,0%
370530	20	12,5	16,5	68,2%						68,2%
363875					26	40	16,0	17	55,0%	55,0%
348604					24	35	15,3	18,5	61,4%	61,4%
370449	23	15,5	19	81,2%						81,2%
348611					22	35	13,3	13,5	48,6%	48,6%
374714	25	17,5	19	85,9%						85,9%
306877	19	12	7,5	48,1%						48,1%
380966	18	10,5	17	64,7%						64,7%
339326					17	35	8,3	3,5	21,4%	21,4%
359079										
315748										
374761	23	15,5	5	48,2%						48,2%
378738					22	40	12,0	10,5	37,5%	37,5%
370486	26	18,5	19	88,2%						88,2%
372777	22	14,5	16	71,8%						71,8%
219598										
370543	18	10,5	15,5	61,2%						61,2%
372860	25	17,5	12	69,4%						69,4%
370618										
347114					22	40	12,0	11	38,3%	38,3%
372771	16	8,5	15	55,3%						55,3%
372768	19	11,5	6,5	42,4%						42,4%
335540					32	40	22,0	16	63,3%	63,3%
373218	21	13,5	18,5	75,3%						75,3%
373265					21	35	12,3	14,5	48,6%	48,6%
370467	22	14,5	19	78,8%						78,8%
380960	18	10,5	9	45,9%	26	40	16,0	9	41,7%	45,9%
372766	17	9,5	7	38,8%	26	40	16,0	6,5	37,5%	38,8%
347496														


Analiza Sygnałów

Wstęp

Klasyczna analiza sygnałów

-- zob. też http://durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf

 1. Szereg Fouriera
 2. Przekształcenie Fouriera
 3. Twierdzenie o splocie
 4. Estymacja widma na podstawie FT
 5. Systemy liniowe niezmiennicze w czasie
 6. Model autoregresyjny
 7. Funkcja systemu

Pomiędzy czasem a częstością

 1. Spektrogram — oknowana transformata Fouriera
 2. Zasada nieoznaczoności
 3. Transformata Wignera
 4. Falki
 5. Reprezentacje czas-częstość
 6. Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit

Inne

 1. Analiza sygnałów wielozmiennych slajdy
 2. EEG
 3. BCI
 4. Sztuczne sieci neuronowe
 5. Algorytmy Genetyczne
 6. Aliasing i Twierdzenie o próbkowaniu -- dowód

Slajdy z wykładów 2014/15


Zagadnienia do powtórzenia przed egzaminem.


Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów -- programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w materiałach do ćwiczeń


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę MP an unification in EEG analysis