Analiza sygnałów - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 1: Linia 1:
 
[[Category:Przedmioty specjalizacyjne]]
 
[[Category:Przedmioty specjalizacyjne]]
 +
 +
 +
oceny z egzaminu pisemnego 2018.02.08. W kolejnych kolumnach:
 +
 +
# /40 --- liczba punktów za pytania jednokrotnego wyboru
 +
# /16 --- liczba punktów za pytania otwarte
 +
# %egz --- procent bez poprawki
 +
# %norm --- procent po uwzględnieniu poprawki na brak punktów ujemnych
 +
 +
<pre>
 +
indeks /40 /16 %egz %norm
 +
341887
 +
382358 31 15,5 83,04% 79,35% 4,5
 +
361949
 +
383336 18 11 51,79% 41,30% --
 +
383898 23 12,5 63,39% 55,43% 3
 +
383381 24 11 62,50% 54,35% 3
 +
358323 32 14,5 83,04% 79,35% 4,5
 +
383331 26 5 55,36% 45,65% --
 +
372393 32 15,5 84,82% 81,52% 5
 +
382395 27 13 71,43% 65,22% 3,5
 +
374760 24 12 64,29% 56,52% 3
 +
382443 32 14 82,14% 78,26% 4,5
 +
359079
 +
315748
 +
383365 10 8,5 33,04% 18,48% --
 +
383251 30 15 80,36% 76,09% 4,5
 +
383253 31 8 69,64% 63,04% 3,5
 +
374888 17 7,5 43,75% 31,52% --
 +
382440 29 16 80,36% 76,09% 4,5
 +
362873 24 8,5 58,04% 48,91% 3
 +
370618 29 10 69,64% 63,04% 3,5
 +
383902 25 11 64,29% 56,52% 3
 +
359751
 +
383375 13 11 42,86% 30,43% --
 +
370617 33 13 82,14% 78,26% 4,5
 +
380960
 +
394330
 +
</pre>
 
<!--
 
<!--
  

Wersja z 20:59, 8 lut 2018


oceny z egzaminu pisemnego 2018.02.08. W kolejnych kolumnach:

 1. /40 --- liczba punktów za pytania jednokrotnego wyboru
 2. /16 --- liczba punktów za pytania otwarte
 3. %egz --- procent bez poprawki
 4. %norm --- procent po uwzględnieniu poprawki na brak punktów ujemnych
indeks	/40	/16	%egz	%norm	
341887					
382358	31	15,5	83,04%	79,35%	4,5
361949					
383336	18	11	51,79%	41,30%	--
383898	23	12,5	63,39%	55,43%	3
383381	24	11	62,50%	54,35%	3
358323	32	14,5	83,04%	79,35%	4,5
383331	26	5	55,36%	45,65%	--
372393	32	15,5	84,82%	81,52%	5
382395	27	13	71,43%	65,22%	3,5
374760	24	12	64,29%	56,52%	3
382443	32	14	82,14%	78,26%	4,5
359079					
315748					
383365	10	8,5	33,04%	18,48%	--
383251	30	15	80,36%	76,09%	4,5
383253	31	8	69,64%	63,04%	3,5
374888	17	7,5	43,75%	31,52%	--
382440	29	16	80,36%	76,09%	4,5
362873	24	8,5	58,04%	48,91%	3
370618	29	10	69,64%	63,04%	3,5
383902	25	11	64,29%	56,52%	3
359751					
383375	13	11	42,86%	30,43%	--
370617	33	13	82,14%	78,26%	4,5
380960					
394330					
Analiza Sygnałów

Wstęp

Klasyczna analiza sygnałów

-- zob. też http://durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf

 1. Szereg Fouriera
 2. Przekształcenie Fouriera
 3. Twierdzenie o splocie
 4. Estymacja widma na podstawie FT
 5. Systemy liniowe niezmiennicze w czasie
 6. Model autoregresyjny
 7. Funkcja systemu

Pomiędzy czasem a częstością

 1. Spektrogram — oknowana transformata Fouriera
 2. Zasada nieoznaczoności
 3. Transformata Wignera
 4. Falki
 5. Reprezentacje czas-częstość
 6. Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit

Inne

 1. Analiza sygnałów wielozmiennych slajdy
 2. EEG
 3. BCI
 4. Sztuczne sieci neuronowe
 5. Algorytmy Genetyczne
 6. Aliasing i Twierdzenie o próbkowaniu -- dowód

Slajdy z wykładów 2014/15


Zagadnienia do powtórzenia przed egzaminem.


Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów -- programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w materiałach do ćwiczeń


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę MP an unification in EEG analysis