Analiza sygnałów - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
 
(Nie pokazano 53 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 
[[Category:Przedmioty specjalizacyjne]]
 
[[Category:Przedmioty specjalizacyjne]]
 
<!--
 
=WYNIKI egzaminu i ćwiczeń 2016=
 
<pre>
 
indeks ocena test/34 otw/20 akt wyk% OC.WYK OC.ĆW
 
358256 10 9 35,2 2,0 4
 
347479 17 6 42,6 2,0 3
 
347447 0,0
 
345752 5,0 29 20 2 94,4 5,0 5
 
324483 5,0 27 20 87,0 4,5 5
 
341887 0,0 niezaliczone
 
363547 10 0 18,5 2,0 3
 
219768 5,0 30 20 92,6 5,0 5
 
361949 14 0 25,9 2,0
 
335477 22 6,5 52,8 2,0 sesja poprawkowa
 
358273 22 7 53,7 2,0 4,5
 
358260 15 9 2 48,1 2,0 sesja poprawkowa
 
322241 5,0 30 20 2 96,3 5,0 5
 
358262 3,0 19 10,5 1 56,5 3,0 3,5
 
359079 0,0
 
347458 0,0
 
358264 15 10 46,3 2,0 4,5
 
332803 16 4 37,0 2,0 5
 
361873 0,0
 
332484 5! 33 20 1 100,0 5,0 5
 
363557 4,0 28 16,5 82,4 4,0 3,5
 
332461 4,0 25 9,5 63,9 3,0 5
 
347114 13 6,5 36,1 2,0
 
367504 4,0 21 12 61,1 3,0 4,5
 
335315 4,5 28 19 87,0 4,5 4
 
347464 4,0 24 13 68,5 3,0 4,5
 
358266 16 12,5 52,8 2,0 3,5
 
358267 15 1,5 30,6 2,0 sesja poprawkowa
 
363600 21 6 50,0 2,0 4,5
 
293509 4,0 20 16,5 67,6 3,0 5
 
335743 3,5 24 12 66,7 3,0 4
 
347496 0,0 niezaliczone
 
363565 16 10 48,1 2,0 sesja poprawkowa
 
</pre>
 
 
wyniki egzaminu poprawkowego
 
 
<pre>
 
indeks test/40 otw/24 oc.egz. ocena końcowa
 
358256 33 24 4,0 4,0
 
347479 30 12,5 3,0 3,0
 
63547 24 7 2,0
 
335477 25 8 2,0
 
358273 32 18,5 3,5 4,0
 
358260 29 21 3,5 3,5
 
358264 33 17,5 3,5 4,0
 
332803 30 16,5 3,0 4,0
 
358266 28 21 3,5 3,5
 
358267 28 13,5 3,0 3,5
 
363600 32 15 3,0 4,0
 
293509 31 21,5 4,0 4,5
 
363565 21 19 3,0 3,0
 
</pre>
 
-->
 
 
<!--
 
 
<pre>indeks OCENA test/34 otw/20 akt wyk% OC.WYK OC.ĆW
 
358256 10 9 35,2 2,0 4
 
347479 17 6 42,6 2,0 3
 
347447 0,0
 
345752 5 29 20 2 94,4 5,0 5
 
324483 5 27 20 87,0 4,5 5
 
341887 0,0
 
363547 10 0 18,5 2,0
 
219768 5 30 20 92,6 5,0 5
 
361949 14 0 25,9 2,0
 
335477 22 6,5 52,8 2,0 sesja poprawkowa
 
358273 22 7 53,7 2,0 4,5
 
358260 15 9 2 48,1 2,0 sesja poprawkowa
 
322241 5 30 20 2 96,3 5,0 5
 
358262 19 10,5 1 56,5 3,0
 
359079 0,0
 
347458 0,0
 
358264 15 10 46,3 2,0 4,5
 
332803 16 4 37,0 2,0 5
 
361873 0,0
 
332484 5! 33 20 1 100,0 5,0 5
 
363557 4 28 16,5 82,4 4,0 3,5
 
332461 25 9,5 63,9 3,0
 
347114 13 6,5 36,1 2,0
 
367504 4 21 12 61,1 3,0 4,5
 
335315 5 28 19 87,0 4,5 4
 
347464 24 13 68,5 3,0
 
358266 16 12,5 52,8 2,0
 
358267 15 1,5 30,6 2,0 sesja poprawkowa
 
363600 21 6 50,0 2,0
 
293509 4 20 16,5 67,6 3,0 5
 
335743 24 12 66,7 3,0
 
347496 0,0 niezaliczone
 
363565 16 10 48,1 2,0 sesja poprawkowa
 
</pre>
 
 
-->
 
  
 
=Analiza Sygnałów=
 
=Analiza Sygnałów=
  
# [[wstep | Wstęp]]
+
[[wstep | Wstęp]]
 
 
==Klasyczna analiza sygnałów -- zob. też http://durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf==
 
  
 +
==Klasyczna analiza sygnałów==
 
#[[Szereg Fouriera|Szereg Fouriera]]
 
#[[Szereg Fouriera|Szereg Fouriera]]
 
#[[Przekształcenie Fouriera|Przekształcenie Fouriera]]
 
#[[Przekształcenie Fouriera|Przekształcenie Fouriera]]
 
#[[Twierdzenia o splocie i o próbkowaniu (aliasing)|Twierdzenie o splocie]]
 
#[[Twierdzenia o splocie i o próbkowaniu (aliasing)|Twierdzenie o splocie]]
#[[Estymacja widma na podstawie FT]]
+
#[[Estymacja widma na podstawie FT|Estymacja widma na podstawie Transformaty Fouriera]]
#[[Twierdzenie Wienera-Chinczyna|Twierdzenie Wienera-Chinczyna]]
+
#[[Systemy liniowe niezmiennicze w czasie (LTI)|Systemy liniowe niezmiennicze w czasie]]
 +
#[[Model autoregresyjny (AR)|Model autoregresyjny]]
 
#[[Funkcja_systemu|Funkcja systemu]]
 
#[[Funkcja_systemu|Funkcja systemu]]
#[[Model autoregresyjny (AR)|Model autoregresyjny]]
+
<!-- #[[Twierdzenie o próbkowaniu|Twierdzenie o próbkowaniu]]
#[[Systemy liniowe niezmiennicze w czasie (LTI)|Systemy liniowe niezmiennicze w czasie]]
+
##[[Procesy_stochastyczne|Procesy stochastyczne]] -->
#[[Aliasing|Aliasing]]
 
#[[Twierdzenie o próbkowaniu|Twierdzenie o próbkowaniu]]
 
<!-- ##[[Procesy_stochastyczne|Procesy stochastyczne]] -->
 
  
 
==Pomiędzy czasem a częstością==
 
==Pomiędzy czasem a częstością==
 +
# [[Spektrogram|Spektrogram — oknowana transformata Fouriera]]
 
# [[Zasada nieoznaczoności|Zasada nieoznaczoności]]
 
# [[Zasada nieoznaczoności|Zasada nieoznaczoności]]
 
# [[Transformata Wignera|Transformata Wignera]]
 
# [[Transformata Wignera|Transformata Wignera]]
# [[Spektrogram|Spektrogram — oknowana transformata Fouriera]]
 
 
# [[Falki (wavelets)|Falki]]
 
# [[Falki (wavelets)|Falki]]
 
# [[Reprezentacje czas-częstość|Reprezentacje czas-częstość]]
 
# [[Reprezentacje czas-częstość|Reprezentacje czas-częstość]]
Linia 127: Linia 25:
  
 
==Inne==
 
==Inne==
# [https://drive.google.com/file/d/0B47l6nponU4QdG5WQ29Ka2xnRzQ/view?usp=sharing EEG]
+
 
 +
#[https://drive.google.com/file/d/0B47l6nponU4QdG5WQ29Ka2xnRzQ/view?usp=sharing EEG/MEG/ERP/problem odwrotny]
 +
#[[Elektroencefalografia]]
 +
#[[Analiza sygnałów wielowymiarowych|Analiza sygnałów wielozmiennych, montaż w EEG]]. [https://drive.google.com/file/d/0B47l6nponU4QX3Z6T2hqV0RlZDA/view?usp=sharing ->Slajdy]
 
# [https://drive.google.com/file/d/0B47l6nponU4QdGVzR1laVlhRYzQ/view?usp=sharing BCI]
 
# [https://drive.google.com/file/d/0B47l6nponU4QdGVzR1laVlhRYzQ/view?usp=sharing BCI]
#[[Analiza sygnałów wielowymiarowych|Analiza sygnałów wielozmiennych]] [https://drive.google.com/file/d/0B47l6nponU4QX3Z6T2hqV0RlZDA/view?usp=sharing slajdy]
 
 
#[[Sztuczne sieci neuronowe (ANN )|Sztuczne sieci neuronowe]]
 
#[[Sztuczne sieci neuronowe (ANN )|Sztuczne sieci neuronowe]]
 
#[[Algorytmy Genetyczne|Algorytmy Genetyczne]]
 
#[[Algorytmy Genetyczne|Algorytmy Genetyczne]]
 +
#[[Aliasing|Aliasing i Twierdzenie o próbkowaniu — dowód]]
 
<!-- # [[appendix | Dodatek ]]-->
 
<!-- # [[appendix | Dodatek ]]-->
  
[https://drive.google.com/folderview?id=0B47l6nponU4Qckg5bVlfN2psdEE&usp=sharing Slajdy z wykładów 2014/15]
+
[https://drive.google.com/drive/folders/0B47l6nponU4Qckg5bVlfN2psdEE?resourcekey=0-Z0WS5HUGxt56aXVeFW94Qg Slajdy z wykładów 2014/15]
 +
 
 +
[https://drive.google.com/drive/folders/1_JrgLkv355AN6SwDxVu4DZuvOq7XtKXX stary skrypt w PDF]
 +
 
 +
[https://drive.google.com/file/d/18RGdihoaY-gWmVkB5kuBb-guIq_Zrkr8/view?usp=sharing Praktyczno-teoretyczne warsztaty z analizy sygnałów w przestrzeni czas-częstość (2020-09-07 at 09/02 GMT-7)]
 +
----
 +
 
 +
[[AS_zagadnienia_do_egzaminu|Zagadnienia do powtórzenia przed egzaminem.]]
 +
 
  
 
----
 
----
<!--
 
[[ORGANIZACJA_FUW_AS|Sprawy organizacyjne: materiały do powtórzenia przed egzaminem, organizacja egzaminu, wyniki...]]
 
-->
 
  
Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów -- programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w [[Ćwiczenia_1#Svarog:_uruchamianie_i_konfiguracja|materiałach do ćwiczeń]]
+
Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w [[Ćwiczenia_1#Svarog:_uruchamianie_i_konfiguracja|materiałach do ćwiczeń]], najnowszą wersję można pobrać  [https://gitlab.com/fuw_software/svarog2-packager/-/releases z gitlab] lub bezpośrednio ze strony [http://svarog.pl svarog.pl].
 
----
 
----
  
 
{{color|green|'''Całość podręcznika jest udostępniona na licencji [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska].'''}} [[Grafika:CC-88x31.png]]
 
{{color|green|'''Całość podręcznika jest udostępniona na licencji [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska].'''}} [[Grafika:CC-88x31.png]]
Autor: [http://durka.name Piotr Durka]. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę [http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/UNI.html MP an unification in EEG analysis]
+
Autor: [http://durka.name Piotr Durka]. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę [http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/UNI.html MP and unification in EEG analysis]

Aktualna wersja na dzień 06:59, 23 paź 2022


Analiza Sygnałów

Wstęp

Klasyczna analiza sygnałów

 1. Szereg Fouriera
 2. Przekształcenie Fouriera
 3. Twierdzenie o splocie
 4. Estymacja widma na podstawie Transformaty Fouriera
 5. Systemy liniowe niezmiennicze w czasie
 6. Model autoregresyjny
 7. Funkcja systemu

Pomiędzy czasem a częstością

 1. Spektrogram — oknowana transformata Fouriera
 2. Zasada nieoznaczoności
 3. Transformata Wignera
 4. Falki
 5. Reprezentacje czas-częstość
 6. Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit

Inne

 1. EEG/MEG/ERP/problem odwrotny
 2. Elektroencefalografia
 3. Analiza sygnałów wielozmiennych, montaż w EEG. ->Slajdy
 4. BCI
 5. Sztuczne sieci neuronowe
 6. Algorytmy Genetyczne
 7. Aliasing i Twierdzenie o próbkowaniu — dowód

Slajdy z wykładów 2014/15

stary skrypt w PDF

Praktyczno-teoretyczne warsztaty z analizy sygnałów w przestrzeni czas-częstość (2020-09-07 at 09/02 GMT-7)


Zagadnienia do powtórzenia przed egzaminem.Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów — programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w materiałach do ćwiczeń, najnowszą wersję można pobrać z gitlab lub bezpośrednio ze strony svarog.pl.


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę MP and unification in EEG analysis