Analiza sygnałów - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 8: Linia 8:
 
W poniższej tabeli:
 
W poniższej tabeli:
 
# wyniki egzaminów teoretycznych z 2017.01.27 ("t0") i 2017.02.06 ("t1"). Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych po odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI, które wyraziły chęć skorzystania ze zwolnienia z tych pytań (te osoby mają w kolumnie "max" wartość 35). "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20). Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum.  
 
# wyniki egzaminów teoretycznych z 2017.01.27 ("t0") i 2017.02.06 ("t1"). Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych po odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI, które wyraziły chęć skorzystania ze zwolnienia z tych pytań (te osoby mają w kolumnie "max" wartość 35). "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20). Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum.  
# ocena z ćwiczeń -- szczegóły i elementy skłądowe na stronie ćwiczeń
+
# ocena z ćwiczeń -- szczegóły i elementy składowe na stronie ćwiczeń
 
# ocena końcowa w pierwszym terminie
 
# ocena końcowa w pierwszym terminie
  

Wersja z 12:13, 17 lut 2017

EGZAMIN POPRAWKOWY (II/III termin)

odbędzie się w piątek 24 lutego o godzinie 15, sala 1.40, Pasteura 5. Mogą do niego przystępować osoby, które zaliczyły ćwiczenia, i które pisemnie (e-mail) zgłoszą do mnie taką intencję. Szczególnie w przypadku osób, które pisały już dwa terminy i zaliczyły ćwiczenia, proszę o kontakt.


Oceny z Analizy Sygnałów w pierwszym terminie

W poniższej tabeli:

 1. wyniki egzaminów teoretycznych z 2017.01.27 ("t0") i 2017.02.06 ("t1"). Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych po odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI, które wyraziły chęć skorzystania ze zwolnienia z tych pytań (te osoby mają w kolumnie "max" wartość 35). "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20). Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum.
 2. ocena z ćwiczeń -- szczegóły i elementy składowe na stronie ćwiczeń
 3. ocena końcowa w pierwszym terminie
	term_0				term_1								
indeks	test	test^k	otw	% t0	test	max	test^k	otw	% t1	MAX	EGZ	ĆW	OCENA
357725					26	40	16,0	16,5	65,0%	65,0%	4	4	4
348587					31	40	21,0	19	80,0%	80,0%	5	4,5	5
374722	18	10,5	7	41,2%	24	40	14,0	15	58,0%	58,0%	3,5		
321767													
372772	14	6,5	15	50,6%						50,6%	3	3,5	3,5
374715	16	8,5	11,5	47,1%	25	40	15,0	8,5	47,0%	47,1%		3,5	
370527	21	13,5	15	67,1%						67,1%	4	4,5	4,5
341887													
363547					28	40	18,0	9	54,0%	54,0%	3	4	3,5
370626					7	40	-3,0		-6,0%	-6,0%			
370530	20	12,5	16,5	68,2%						68,2%	4	5	4,5
363875					26	40	16,0	17	66,0%	66,0%	4	4,5	4,5
348604					24	35	15,3	18,5	73,0%	73,0%	4,5	4,5	4,5
370449	23	15,5	19	81,2%						81,2%	5	3,5	4,5
348611					22	35	13,3	13,5	57,8%	57,8%	3,5	4	4
374714	25	17,5	19	85,9%						85,9%	5	3,5	4,5
306877	19	12	7,5	48,1%						48,1%	3	4	3,5
380966	18	10,5	17	64,7%						64,7%	4	3,5	4
339326					17	35	8,3	3,5	25,4%	25,4%		4,5	
359079													
315748													
374761	23	15,5	5	48,2%						48,2%	3	4	3,5
378738					22	40	12,0	10,5	45,0%	45,0%		3	
370486	26	18,5	19	88,2%						88,2%	5	4,5	5
372777	22	14,5	16	71,8%						71,8%	4	4	4
219598													
370543	18	10,5	15,5	61,2%						61,2%	3,5	4	4
372860	25	17,5	12	69,4%						69,4%	4	4	4
370618													
347114					22	40	12,0	11	46,0%	46,0%			
372771	16	8,5	15	55,3%						55,3%	3,5	3,5	3,5
372768	19	11,5	6,5	42,4%						42,4%		3,5	
335540					32	40	22,0	16	76,0%	76,0%	4,5	4,5	4,5
373218	21	13,5	18,5	75,3%						75,3%	4,5	5	5
373265					21	35	12,3	14,5	57,8%	57,8%	3,5	5	4,5
370467	22	14,5	19	78,8%						78,8%	5	5	5
380960	18	10,5	9	45,9%	26	40	16,0	9	50,0%	50,0%	3		
372766	17	9,5	7	38,8%	26	40	16,0	6,5	45,0%	45,0%		3	
347496													
Analiza Sygnałów

Wstęp

Klasyczna analiza sygnałów

-- zob. też http://durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf

 1. Szereg Fouriera
 2. Przekształcenie Fouriera
 3. Twierdzenie o splocie
 4. Estymacja widma na podstawie FT
 5. Systemy liniowe niezmiennicze w czasie
 6. Model autoregresyjny
 7. Funkcja systemu

Pomiędzy czasem a częstością

 1. Spektrogram — oknowana transformata Fouriera
 2. Zasada nieoznaczoności
 3. Transformata Wignera
 4. Falki
 5. Reprezentacje czas-częstość
 6. Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit

Inne

 1. Analiza sygnałów wielozmiennych slajdy
 2. EEG
 3. BCI
 4. Sztuczne sieci neuronowe
 5. Algorytmy Genetyczne
 6. Aliasing i Twierdzenie o próbkowaniu -- dowód

Slajdy z wykładów 2014/15


Zagadnienia do powtórzenia przed egzaminem.


Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów -- programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w materiałach do ćwiczeń


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę MP an unification in EEG analysis