Analiza sygnałów - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 1: Linia 1:
 
[[Category:Przedmioty specjalizacyjne]]
 
[[Category:Przedmioty specjalizacyjne]]
  
Wyniki egzaminu pisemnego 2017.01.27. Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych o odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI. "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20). Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum. Zalicza nie mniej niż 50%
+
Wstępne wyniki egzaminu pisemnego 2017.01.27 ("termin 0") i 2017.02.06 ("termin 1", na razie bez ptań otwartych). Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych o odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI. "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20), dla terminu 1 jeszcze nie ocenione. Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum. Zalicza nie mniej niż 50%
  
 
+
<pre> term_0 term_1
<pre>
+
indeks test test^k otw % test max test^k otw
indeks test test^k otw %
+
357725 26 40 16,0
357725
+
348587 31 40 21,0
348587
+
374722 18 10,5 7 41% 24 40 14,0
374722 18 10,5 7 41%
+
321767 zal. war. z zeszłego roku
321767
+
372772 14 6,5 15 51%
372772 14 6,5 15 51%
+
374715 16 8,5 11,5 47% 25 40 15,0
374715 16 8,5 11,5 47%
+
370527 21 13,5 15 67%
370527 21 13,5 15 67%
+
341887
341887
+
363547 28 40 18,0
363547
+
370626 7 40 -3,0
370626
+
370530 20 12,5 16,5 68%
370530 20 12,5 16,5 68%
+
363875 26 40 16,0
363875
+
348604 24 35 15,3
348604
+
370449 23 15,5 19 81%
370449 23 15,5 19 81%
+
348611 22 35 13,3
348611
+
374714 25 17,5 19 86%
374714 25 17,5 19 86%
+
306877 19 12 7,5 48% /28, zal warunkowo
306877 19 12 7,5 48%
+
380966 18 10,5 17 65%
380966 18 10,5 17 65%
+
339326 17 35 8,3
339326
+
359079
359079
+
315748
315748
+
374761 23 15,5 5 48% zal. warunkowo
374761 23 15,5 5 48%
+
378738 22 40 12,0
378738
+
370486 26 18,5 19 88%
370486 26 18,5 19 88%
+
372777 22 14,5 16 72%
372777 22 14,5 16 72%
+
219598
219598
+
370543 18 10,5 15,5 61%
370543 18 10,5 15,5 61%
+
372860 25 17,5 12 69%
372860 25 17,5 12 69%
+
370618
370618
+
347114 22 40 12,0
347114
+
372771 16 8,5 15 55%
372771 16 8,5 15 55%
+
372768 19 11,5 6,5 42%
372768 19 11,5 6,5 42%
+
335540 32 40 22,0
335540
+
373218 21 13,5 18,5 75%
373218 21 13,5 18,5 75%
+
373265 14 35 5,3
373265
+
370467 22 14,5 19 79%
370467 22 14,5 19 79%
+
380960 18 10,5 9 46% 26 40 16,0
380960 18 10,5 9 46%
+
372766 17 9,5 7 39% 26 40 16,0
372766 17 9,5 7 39%
+
347496
347496
 
 
</pre>
 
</pre>
  

Wersja z 21:52, 6 lut 2017


Wstępne wyniki egzaminu pisemnego 2017.01.27 ("termin 0") i 2017.02.06 ("termin 1", na razie bez ptań otwartych). Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych o odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI. "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20), dla terminu 1 jeszcze nie ocenione. Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum. Zalicza nie mniej niż 50%

	term_0				term_1				
indeks	test	test^k	otw	%	test	max	test^k	otw	
357725					26	40	16,0		
348587					31	40	21,0		
374722	18	10,5	7	41%	24	40	14,0		
321767									zal. war. z zeszłego roku
372772	14	6,5	15	51%					
374715	16	8,5	11,5	47%	25	40	15,0		
370527	21	13,5	15	67%					
341887									
363547					28	40	18,0		
370626					7	40	-3,0		
370530	20	12,5	16,5	68%					
363875					26	40	16,0		
348604					24	35	15,3		
370449	23	15,5	19	81%					
348611					22	35	13,3		
374714	25	17,5	19	86%					
306877	19	12	7,5	48%					/28, zal warunkowo
380966	18	10,5	17	65%					
339326					17	35	8,3		
359079									
315748									
374761	23	15,5	5	48%					zal. warunkowo
378738					22	40	12,0		
370486	26	18,5	19	88%					
372777	22	14,5	16	72%					
219598									
370543	18	10,5	15,5	61%					
372860	25	17,5	12	69%					
370618									
347114					22	40	12,0		
372771	16	8,5	15	55%					
372768	19	11,5	6,5	42%					
335540					32	40	22,0		
373218	21	13,5	18,5	75%					
373265					14	35	5,3		
370467	22	14,5	19	79%					
380960	18	10,5	9	46%	26	40	16,0		
372766	17	9,5	7	39%	26	40	16,0		
347496									


Analiza Sygnałów

Wstęp

Klasyczna analiza sygnałów

-- zob. też http://durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf

 1. Szereg Fouriera
 2. Przekształcenie Fouriera
 3. Twierdzenie o splocie
 4. Estymacja widma na podstawie FT
 5. Systemy liniowe niezmiennicze w czasie
 6. Model autoregresyjny
 7. Funkcja systemu

Pomiędzy czasem a częstością

 1. Spektrogram — oknowana transformata Fouriera
 2. Zasada nieoznaczoności
 3. Transformata Wignera
 4. Falki
 5. Reprezentacje czas-częstość
 6. Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit

Inne

 1. Analiza sygnałów wielozmiennych slajdy
 2. EEG
 3. BCI
 4. Sztuczne sieci neuronowe
 5. Algorytmy Genetyczne
 6. Aliasing i Twierdzenie o próbkowaniu -- dowód

Slajdy z wykładów 2014/15


Zagadnienia do powtórzenia przed egzaminem.


Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów -- programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w materiałach do ćwiczeń


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę MP an unification in EEG analysis