Analiza sygnałów - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 4: Linia 4:
  
  
==Wstępne wyniki egzaminów pisemnych z teorii==
+
==Oceny z Analizy Sygnałów w pierwszym terminie==
 
 
Z 2017.01.27 ("t0") i 2017.02.06 ("t1"). Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych po odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI, które wyraziuły chęć skorzystania ze zwolnienia z tych pytań (te osoby mają w kolumnie "max" wartość 35). "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20). Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum. Zalicza nie mniej niż 48% (kolumna MAX).
 
  
 +
W poniższej tabeli:
 +
# wyniki egzaminów teoretycznych z 2017.01.27 ("t0") i 2017.02.06 ("t1"). Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych po odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI, które wyraziły chęć skorzystania ze zwolnienia z tych pytań (te osoby mają w kolumnie "max" wartość 35). "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20). Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum.
 +
# ocena z ćwiczeń -- szczegóły i elementy skłądowe na stronie ćwiczeń
 +
# ocena końcowa w pierwszym terminie
  
 +
<pre> term_0 term_1
 +
indeks test test^k otw % t0 test max test^k otw % t1 MAX EGZ ĆW OCENA
 +
357725 26 40 16,0 16,5 65,0% 65,0% 4 4 4
 +
348587 31 40 21,0 19 80,0% 80,0% 5 4,5 5
 +
374722 18 10,5 7 41,2% 24 40 14,0 15 58,0% 58,0% 3,5
 +
321767
 +
372772 14 6,5 15 50,6% 50,6% 3 3,5 3,5
 +
374715 16 8,5 11,5 47,1% 25 40 15,0 8,5 47,0% 47,1% 3,5
 +
370527 21 13,5 15 67,1% 67,1% 4 4,5 4,5
 +
341887
 +
363547 28 40 18,0 9 54,0% 54,0% 3 4 3,5
 +
370626 7 40 -3,0 -6,0% -6,0%
 +
370530 20 12,5 16,5 68,2% 68,2% 4 5 4,5
 +
363875 26 40 16,0 17 66,0% 66,0% 4 4,5 4,5
 +
348604 24 35 15,3 18,5 73,0% 73,0% 4,5 4,5 4,5
 +
370449 23 15,5 19 81,2% 81,2% 5 3,5 4,5
 +
348611 22 35 13,3 13,5 57,8% 57,8% 3,5 4 4
 +
374714 25 17,5 19 85,9% 85,9% 5 3,5 4,5
 +
306877 19 12 7,5 48,1% 48,1% 3 4 3,5
 +
380966 18 10,5 17 64,7% 64,7% 4 3,5 4
 +
339326 17 35 8,3 3,5 25,4% 25,4% 4,5
 +
359079
 +
315748
 +
374761 23 15,5 5 48,2% 48,2% 3 4 3,5
 +
378738 22 40 12,0 10,5 45,0% 45,0% 3
 +
370486 26 18,5 19 88,2% 88,2% 5 4,5 5
 +
372777 22 14,5 16 71,8% 71,8% 4 4 4
 +
219598
 +
370543 18 10,5 15,5 61,2% 61,2% 3,5 4 4
 +
372860 25 17,5 12 69,4% 69,4% 4 4 4
 +
370618
 +
347114 22 40 12,0 11 46,0% 46,0%
 +
372771 16 8,5 15 55,3% 55,3% 3,5 3,5 3,5
 +
372768 19 11,5 6,5 42,4% 42,4% 3,5
 +
335540 32 40 22,0 16 76,0% 76,0% 4,5 4,5 4,5
 +
373218 21 13,5 18,5 75,3% 75,3% 4,5 5 5
 +
373265 21 35 12,3 14,5 57,8% 57,8% 3,5 5 4,5
 +
370467 22 14,5 19 78,8% 78,8% 5 5 5
 +
380960 18 10,5 9 45,9% 26 40 16,0 9 50,0% 50,0% 3
 +
372766 17 9,5 7 38,8% 26 40 16,0 6,5 45,0% 45,0% 3
 +
347496
 +
</pre>
  
 +
<!--
 
<pre>
 
<pre>
 
indeks test test^k otw % t0 test max test^k otw % t1 MAX
 
indeks test test^k otw % t0 test max test^k otw % t1 MAX
Linia 54: Linia 99:
  
 
[[Plik:Histogram_AS_2017_pisemny.png|thumb|center]]
 
[[Plik:Histogram_AS_2017_pisemny.png|thumb|center]]
 +
-->
  
  

Wersja z 12:09, 17 lut 2017

EGZAMIN POPRAWKOWY (II/III termin)

odbędzie się w piątek 24 lutego o godzinie 15, sala 1.40, Pasteura 5. Mogą do niego przystępować osoby, które zaliczyły ćwiczenia, i które pisemnie (e-mail) zgłoszą do mnie taką intencję. Szczególnie w przypadku osób, które pisały już dwa terminy i zaliczyły ćwiczenia, proszę o kontakt.


Oceny z Analizy Sygnałów w pierwszym terminie

W poniższej tabeli:

 1. wyniki egzaminów teoretycznych z 2017.01.27 ("t0") i 2017.02.06 ("t1"). Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych po odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI, które wyraziły chęć skorzystania ze zwolnienia z tych pytań (te osoby mają w kolumnie "max" wartość 35). "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20). Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum.
 2. ocena z ćwiczeń -- szczegóły i elementy skłądowe na stronie ćwiczeń
 3. ocena końcowa w pierwszym terminie
	term_0				term_1								
indeks	test	test^k	otw	% t0	test	max	test^k	otw	% t1	MAX	EGZ	ĆW	OCENA
357725					26	40	16,0	16,5	65,0%	65,0%	4	4	4
348587					31	40	21,0	19	80,0%	80,0%	5	4,5	5
374722	18	10,5	7	41,2%	24	40	14,0	15	58,0%	58,0%	3,5		
321767													
372772	14	6,5	15	50,6%						50,6%	3	3,5	3,5
374715	16	8,5	11,5	47,1%	25	40	15,0	8,5	47,0%	47,1%		3,5	
370527	21	13,5	15	67,1%						67,1%	4	4,5	4,5
341887													
363547					28	40	18,0	9	54,0%	54,0%	3	4	3,5
370626					7	40	-3,0		-6,0%	-6,0%			
370530	20	12,5	16,5	68,2%						68,2%	4	5	4,5
363875					26	40	16,0	17	66,0%	66,0%	4	4,5	4,5
348604					24	35	15,3	18,5	73,0%	73,0%	4,5	4,5	4,5
370449	23	15,5	19	81,2%						81,2%	5	3,5	4,5
348611					22	35	13,3	13,5	57,8%	57,8%	3,5	4	4
374714	25	17,5	19	85,9%						85,9%	5	3,5	4,5
306877	19	12	7,5	48,1%						48,1%	3	4	3,5
380966	18	10,5	17	64,7%						64,7%	4	3,5	4
339326					17	35	8,3	3,5	25,4%	25,4%		4,5	
359079													
315748													
374761	23	15,5	5	48,2%						48,2%	3	4	3,5
378738					22	40	12,0	10,5	45,0%	45,0%		3	
370486	26	18,5	19	88,2%						88,2%	5	4,5	5
372777	22	14,5	16	71,8%						71,8%	4	4	4
219598													
370543	18	10,5	15,5	61,2%						61,2%	3,5	4	4
372860	25	17,5	12	69,4%						69,4%	4	4	4
370618													
347114					22	40	12,0	11	46,0%	46,0%			
372771	16	8,5	15	55,3%						55,3%	3,5	3,5	3,5
372768	19	11,5	6,5	42,4%						42,4%		3,5	
335540					32	40	22,0	16	76,0%	76,0%	4,5	4,5	4,5
373218	21	13,5	18,5	75,3%						75,3%	4,5	5	5
373265					21	35	12,3	14,5	57,8%	57,8%	3,5	5	4,5
370467	22	14,5	19	78,8%						78,8%	5	5	5
380960	18	10,5	9	45,9%	26	40	16,0	9	50,0%	50,0%	3		
372766	17	9,5	7	38,8%	26	40	16,0	6,5	45,0%	45,0%		3	
347496													
Analiza Sygnałów

Wstęp

Klasyczna analiza sygnałów

-- zob. też http://durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf

 1. Szereg Fouriera
 2. Przekształcenie Fouriera
 3. Twierdzenie o splocie
 4. Estymacja widma na podstawie FT
 5. Systemy liniowe niezmiennicze w czasie
 6. Model autoregresyjny
 7. Funkcja systemu

Pomiędzy czasem a częstością

 1. Spektrogram — oknowana transformata Fouriera
 2. Zasada nieoznaczoności
 3. Transformata Wignera
 4. Falki
 5. Reprezentacje czas-częstość
 6. Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit

Inne

 1. Analiza sygnałów wielozmiennych slajdy
 2. EEG
 3. BCI
 4. Sztuczne sieci neuronowe
 5. Algorytmy Genetyczne
 6. Aliasing i Twierdzenie o próbkowaniu -- dowód

Slajdy z wykładów 2014/15


Zagadnienia do powtórzenia przed egzaminem.


Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów -- programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w materiałach do ćwiczeń


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę MP an unification in EEG analysis