Analiza sygnałów - wykład

Z Brain-wiki


Wyniki egzaminu pisemnego 2017.01.27. Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych o odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI. "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20). Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum. Zalicza nie mniej niż 50%


indeks	test	test^k	otw	%
357725				
348587				
374722	18	10,5	7	41%
321767				
372772	14	6,5	15	51%
374715	16	8,5	11,5	47%
370527	21	13,5	15	67%
341887				
363547				
370626				
370530	20	12,5	16,5	68%
363875				
348604				
370449	23	15,5	19	81%
348611				
374714	25	17,5	19	86%
306877	19	12	7,5	48%
380966	18	10,5	17	65%
339326				
359079				
315748				
374761	23	15,5	5	48%
378738				
370486	26	18,5	19	88%
372777	22	14,5	16	72%
219598				
370543	18	10,5	15,5	61%
372860	25	17,5	12	69%
370618				
347114				
372771	16	8,5	15	55%
372768	19	11,5	6,5	42%
335540				
373218	21	13,5	18,5	75%
373265				
370467	22	14,5	19	79%
380960	18	10,5	9	46%
372766	17	9,5	7	39%
347496				


Analiza Sygnałów

Wstęp

Klasyczna analiza sygnałów

-- zob. też http://durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf

 1. Szereg Fouriera
 2. Przekształcenie Fouriera
 3. Twierdzenie o splocie
 4. Estymacja widma na podstawie FT
 5. Systemy liniowe niezmiennicze w czasie
 6. Model autoregresyjny
 7. Funkcja systemu

Pomiędzy czasem a częstością

 1. Spektrogram — oknowana transformata Fouriera
 2. Zasada nieoznaczoności
 3. Transformata Wignera
 4. Falki
 5. Reprezentacje czas-częstość
 6. Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit

Inne

 1. Analiza sygnałów wielozmiennych slajdy
 2. EEG
 3. BCI
 4. Sztuczne sieci neuronowe
 5. Algorytmy Genetyczne
 6. Aliasing i Twierdzenie o próbkowaniu -- dowód

Slajdy z wykładów 2014/15


Zagadnienia do powtórzenia przed egzaminem.


Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów -- programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w materiałach do ćwiczeń


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę MP an unification in EEG analysis